Grove - Electricity Sensor

Från Karlskrona Makerspace Wiki
Version från den 4 februari 2021 kl. 07.26 av Christian (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök
Grove - Electricity Sensor

Elektricitetssensormodulen kan omvandla stor AC till liten amplitud. Du kan använda den för att testa stor växelström upp till 5A.

Kompatibilitet

Port

Exempelkod

Arduino

#define ELECTRICITY_SENSOR A0 // Analog input pin that sensor is attached to

  float amplitude_current;        //amplitude current
  float effective_value;    //effective current

  void setup()
  {
    Serial.begin(9600);
    pins_init();
  }
  void loop()
  {
    int sensor_max;
    sensor_max = getMaxValue();
    Serial.print("sensor_max = ");
    Serial.println(sensor_max);
    //the VCC on the Grove interface of the sensor is 5v
    amplitude_current=(float)sensor_max/1024*5/800*2000000;
    effective_value=amplitude_current/1.414;//minimum_current=1/1024*5/800*2000000/1.414=8.6(mA)
              //Only for sinusoidal alternating current
    Serial.println("The amplitude of the current is(in mA)");
    Serial.println(amplitude_current,1);//Only one number after the decimal point
    Serial.println("The effective value of the current is(in mA)");
    Serial.println(effective_value,1);
  }
  void pins_init()
  {
    pinMode(ELECTRICITY_SENSOR, INPUT);
  }
  /*Function: Sample for 1000ms and get the maximum value from the SIG pin*/
  int getMaxValue()
  {
    int sensorValue;       //value read from the sensor
    int sensorMax = 0;
    uint32_t start_time = millis();
    while((millis()-start_time) < 1000)//sample for 1000ms
    {
      sensorValue = analogRead(ELECTRICITY_SENSOR);
      if (sensorValue > sensorMax)
      {
        /*record the maximum sensor value*/
        sensorMax = sensorValue;
      }
    }
    return sensorMax;
  }

Raspberry Pi

import time
import grovepi

# Connect the Grove Electricity Sensor to analog port A0
# SIG,NC,NC,GND
sensor = 0

grovepi.pinMode(sensor,"INPUT")

# Vcc of the grove interface is normally 5v
grove_vcc = 5

while True:
 try:
   # Get sensor value
   sensor_value = grovepi.analogRead(sensor)

   # Calculate amplitude current (mA)
   amplitude_current = (float)(sensor_value / 1024 * grove_vcc / 800 * 2000000)

   # Calculate effective value (mA)
   effective_value = amplitude_current / 1.414

   # minimum_current = 1 / 1024 * grove_vcc / 800 * 2000000 / 1.414 = 8.6(mA)
   # Only for sinusoidal alternating current

   print("sensor_value", sensor_value)
   print("The amplitude of the current is", amplitude_current, "mA")
   print("The effective value of the current is", effective_value, "mA")
   time.sleep(1)

 except IOError:
   print ("Error")

Mer information

http://wiki.seeedstudio.com/Grove-Electricity_Sensor/