Grove - Light Sensor

Från Karlskrona Makerspace Wiki
Version från den 26 oktober 2018 kl. 21.36 av Christian (Diskussion | bidrag) (Skapade sidan med ' == Kompatibilitet == == Port == * Analog == Exempelkod == === Arduino === <syntaxhighlight lang="Python" line> const int pinLight = A0; const int pinLed = 7; int thresh...')
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök

Kompatibilitet

Port

 • Analog

Exempelkod

Arduino

const int pinLight = A0;
const int pinLed  = 7;

int thresholdvalue=400;         //the threshold to turn on or off the LED

void setup()
{
  pinMode(pinLed, OUTPUT);       //set the LED on Digital 12 as an OUTPUT
}

void loop()
{
  int sensorValue = analogRead(pinLight);  //the light sensor is attached to analog 0
  if(sensorValue<thresholdvalue)
  {
    digitalWrite(pinLed, HIGH);
  }
  else
  {
    digitalWrite(pinLed, LOW);
  }
}

Raspberry Pi

import time
import grovepi

# Connect the Grove Light Sensor to analog port A0
# SIG,NC,VCC,GND
light_sensor = 0

# Connect the LED to digital port D4
# SIG,NC,VCC,GND
led = 4

# Turn on LED once sensor exceeds threshold resistance
threshold = 10

grovepi.pinMode(light_sensor,"INPUT")
grovepi.pinMode(led,"OUTPUT")

while True:
  try:
    # Get sensor value
    sensor_value = grovepi.analogRead(light_sensor)

    # Calculate resistance of sensor in K
    resistance = (float)(1023 - sensor_value) * 10 / sensor_value

    if resistance > threshold:
      # Send HIGH to switch on LED
      grovepi.digitalWrite(led,1)
    else:
      # Send LOW to switch off LED
      grovepi.digitalWrite(led,0)

    print("sensor_value = %d resistance = %.2f" %(sensor_value, resistance))
    time.sleep(.5)

  except IOError:
    print ("Error")

Mer information

http://wiki.seeedstudio.com/Grove-Light_Sensor/