Versionshistorik för "NEMA 17, 400 steg/varv, Bipolär, 3V, 1.7A, 0.41Nm"

Hoppa till: navigering, sök

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.