Behörigheter

Hoppa till: navigering, sök

Följande är en lista över behörigheter med deras associerade tillgång till användarrättigheter. Användare kan tillåta applikationer att använda deras konto, men med begränsad åtkomst baserat på de behörigheter användaren gav applikationen. En applikation som agerar på uppdrag av en användare kan i praktiken inte använda rättigheter som den användaren saknar. Det kan finnas ytterligare information om individuella rättigheter.

BehörighetRättigheter
Grundläggande rättigheter (basic)
 • Använda skriv-API:et (writeapi)
 • Får automatiskt sina ändringar markerade som patrullerade (autopatrol)
 • Får redigera från automatiskt blockerade Tor-noder (torunblocked)
 • Kan redigera från blockerade IP-adresser (ipblock-exempt)
 • Mindre ändringar på diskussionssidor ger inte besked om nya meddelanden (nominornewtalk)
 • Påverkas inte av IP-baserade hastighetsgränser (autoconfirmed)
 • Redigera skyddade sidor som "Blockera nya och oregistrerade användare" (editsemiprotected)
 • Rensa cachen för en sida utan att bekräfta (purge)
 • Se markeringar av opatrullerade ändringar i senaste ändringarna (patrolmarks)
 • Se sidor (read)
 • Utföra CAPTCHA-utlösande handlingar utan att behöva gå igenom CAPTCHA (skipcaptcha)
Hög volymsredigering (highvolume)
 • Använda högre gränser i API-frågor (apihighlimits)
 • Behandlas som en automatisk process (bot)
 • Markera tillbakarullningar som robotändringar (markbotedits)
 • Påverkas inte av hastighetsgränser (noratelimit)
Redigera befintliga sidor (editpage)
 • Lägg till och ta bort godtyckliga märken på individuella sidversioner och loggposter. (changetags)
 • Markera redigeringar som mindre (minoredit)
 • Redigera sidor (edit)
 • Tillämpa märken tillsammans med ens ändringar (applychangetags)
Redigera skyddade sidor (editprotected)
 • Lägg till och ta bort godtyckliga märken på individuella sidversioner och loggposter. (changetags)
 • Markera redigeringar som mindre (minoredit)
 • Redigera sidor (edit)
 • Redigera skyddade sidor som "Tillåt endast administratörer" (editprotected)
 • Tillämpa märken tillsammans med ens ändringar (applychangetags)
Redigera din egen CSS/JSON/JavaScript (editmycssjs)
 • Lägg till och ta bort godtyckliga märken på individuella sidversioner och loggposter. (changetags)
 • Markera redigeringar som mindre (minoredit)
 • Redigera din egen användares CSS-filer (editmyusercss)
 • Redigera din egen användares JavaScript-filer (editmyuserjs)
 • Redigera dina egna JSON-filer (editmyuserjson)
 • Redigera sidor (edit)
 • Tillämpa märken tillsammans med ens ändringar (applychangetags)
Redigera dina användarinställningar (editmyoptions)
 • Redigera dina egna inställningar (editmyoptions)
Redigera CSS/JSON/Javascript för MediaWiki-namnrymden och -användare (editinterface)
 • Lägg till och ta bort godtyckliga märken på individuella sidversioner och loggposter. (changetags)
 • Markera redigeringar som mindre (minoredit)
 • Redigera andra användares CSS-filer (editusercss)
 • Redigera andra användares JSON-filer (edituserjson)
 • Redigera andra användares JavaScript-filer (edituserjs)
 • Redigera användargränssnittet (editinterface)
 • Redigera sidor (edit)
 • Tillämpa märken tillsammans med ens ändringar (applychangetags)
Skapa, redigera och flytta sidor (createeditmovepage)
 • Flytta kategorisidor (move-categorypages)
 • Flytta root-användarsidor (move-rootuserpages)
 • Flytta sidor (move)
 • Flytta sidor med deras undersidor (move-subpages)
 • Lägg till och ta bort godtyckliga märken på individuella sidversioner och loggposter. (changetags)
 • Markera redigeringar som mindre (minoredit)
 • Redigera sidor (edit)
 • Skapa diskussionssidor (createtalk)
 • Skapa sidor (som inte är diskussionssidor) (createpage)
 • Tillämpa märken tillsammans med ens ändringar (applychangetags)
Ladda upp nya filer (uploadfile)
 • Ladda upp filer (upload)
 • Skriv över egna filer (reupload-own)
Ladda upp, byt och flytta filer (uploadeditmovefile)
 • Flytta filer (movefile)
 • Ladda upp en fil genom en webbadress (upload_by_url)
 • Ladda upp filer (upload)
 • Skapa inte omdirigeringar från ursprungssidan vid sidflyttning (suppressredirect)
 • Skriv över delade filer lokalt (reupload-shared)
 • Skriv över egna filer (reupload-own)
 • Skriv över existerande filer (reupload)
Patrullera ändringar på sidor (patrol)
 • Markera ändringar som patrullerade (patrol)
Rulla tillbaka ändringar på sidor (rollback)
 • Rulla tillbaka den användare som senast redigerat en sida (rollback)
Blockera och avblockera användare (blockusers)
 • Blockera andra användare från att redigera (block)
 • Blockera användare från att skicka e-post (blockemail)
Visa raderade filer och sidor (viewdeleted)
 • Se raderad historik utan tillhörande sidtext (deletedhistory)
 • Sök efter raderade sidor (browsearchive)
 • Visa raderad text och ändringar mellan raderade versioner (deletedtext)
Visa begränsade loggposter (viewrestrictedlogs)
 • Se privata loggar (suppressionlog)
 • Visa svartlistningslogg för spam (spamblacklistlog)
 • Visa svartlistningslogg för titlar (titleblacklistlog)
Radera sidor, revideringar och loggposter (delete)
 • Lägg till och ta bort godtyckliga märken på individuella sidversioner och loggposter. (changetags)
 • Markera redigeringar som mindre (minoredit)
 • Radera och återställ specifika loggposter (deletelogentry)
 • Radera och återställa enskilda sidversioner (deleterevision)
 • Radera sidor (delete)
 • Radera sidor med stor historik (bigdelete)
 • Redigera sidor (edit)
 • Se raderad historik utan tillhörande sidtext (deletedhistory)
 • Sök efter raderade sidor (browsearchive)
 • Tillämpa märken tillsammans med ens ändringar (applychangetags)
 • Visa raderad text och ändringar mellan raderade versioner (deletedtext)
 • Återställ raderade sidor (undelete)
Skydda och ta bort skydd på sidor (protect)
 • Lägg till och ta bort godtyckliga märken på individuella sidversioner och loggposter. (changetags)
 • Markera redigeringar som mindre (minoredit)
 • Redigera sidor (edit)
 • Redigera skyddade sidor som "Tillåt endast administratörer" (editprotected)
 • Tillämpa märken tillsammans med ens ändringar (applychangetags)
 • Ändra skyddsnivåer och redigera kaskadskyddade sidor (protect)
Visa din bevakningslista (viewmywatchlist)
 • Visa din egen bevakningslista (viewmywatchlist)
Redigera din bevakningslista (editmywatchlist)
 • Redigera din egen bevakningslista. Observera att en del åtgärder kommer fortfarande lägga till sidor även utan denna rättighet. (editmywatchlist)
Skicka e-post till andra användare (sendemail)
 • Skicka e-post till andra användare (sendemail)
Skapa konton (createaccount)
 • Skapa nya användarkonton (createaccount)
Få tillgång till privat information (privateinfo)
 • Visa dina egna privata data (t.ex. e-postadress, riktiga namn) (viewmyprivateinfo)