Grove - Collision Sensor

Från Karlskrona Makerspace Wiki
Hoppa till: navigering, sök
Grove - Collision Sensor

Förenklar upptäckten av kollisioner. Behöver inte krångla med accelerometer. Omnidirektionell sensor.

Kompatibilitet

 • Arduino
 • Raspberry Pi

Port

 • Digital

Exempelkod

Arduino

const int collisionSensor = 6; // digital sensor 
const int LED = 7;

void setup() {
 pinMode(collisionSensor, INPUT);
 pinMode(LED, OUTPUT);
}

void loop() {
 if(!digitalRead(collisionSensor)){ // detecting collisions gives false (!)
  digitalWrite(LED, HIGH);
  delay(1500); 
 } else {
  digitalWrite(LED, LOW);
 }
}

Raspberry Pi

import time
import grovepi

# Connect the Grove Collision Sensor to digital port D2
collision_sensor = 2

grovepi.pinMode(collision_sensor,"INPUT")

while True:
  try:
    print grovepi.digitalRead(collision_sensor)
    time.sleep(.5)

  except IOError:
    print "Error"

Mer information

http://wiki.seeedstudio.com/Grove-Collision_Sensor/