Grove - Flame Sensor

Från Karlskrona Makerspace Wiki
Hoppa till: navigering, sök
Grove - Flame Sensor

Flamsensor kan användas för att upptäcka brandkälla eller andra ljuskällor för våglängden inom intervallet 760 nm - 1100 nm. I brandbekämpningsrobot spelar sensorn en mycket viktig roll, det kan användas som en robotögon för att hitta brandkällan.

Kompatibilitet

 • Arduino
 • Raspberry Pi

Port

 • Digital

Exempelkod

Arduino

#define FLAME_SENSOR 2 //connect SENSOR to digital pin2
#define LED 3 //connect Grove - LED to pin3

void setup()
{
  pinsInit();
}
void loop()
{
  if(isFlameDetected())
  turnOnLED();
  else turnOffLED();
}
  /********************************/
void pinsInit()
{
  pinMode(FLAME_SENSOR, INPUT);
  pinMode(LED,OUTPUT);
  digitalWrite(LED,LOW);
}
void turnOnLED()
{
  digitalWrite(LED,HIGH);
}
void turnOffLED()
{
  digitalWrite(LED,LOW);
}
boolean isFlameDetected()
{
  if(digitalRead(FLAME_SENSOR))
  return false;
  else return true;
}

Raspberry Pi

import time
import grovepi

# Connect the Grove Flame Sensor to digital port D2
# SIG,NC,VCC,GND
flame_sensor = 2

grovepi.pinMode(flame_sensor,"INPUT")

while True:
  try:
    print(grovepi.digitalRead(flame_sensor))
    time.sleep(.5)

  except IOError:
    print ("Error")

More information

http://wiki.seeedstudio.com/Grove-Flame_Sensor/