Grove - GPS

Från Karlskrona Makerspace Wiki
Hoppa till: navigering, sök
Grove - GPS

GPS-modulen är en kostnadseffektiv och fältprogrammerbar gadget som är beväpnad med en SIM28 (u-blox 6 är den gamla versionen) och seriell kommunikationskonfiguration. Den har 22 tracking / 66 förvärvskanaler GPS-mottagare. Känsligheten för spårning och förvärv uppnår båda upp till -160dBm vilket gör det till ett utmärkt val för personliga navigationsprojekt och platstjänster samt enastående bland produkter av samma prisklass.

Kompatibilitet

 • Arduino
 • Raspberry Pi

Port

 • Digital (Arduino)
 • RPISER (Raspberry Pi)

Mjukvara

U-center: https://www.u-blox.com/en/product/u-center-windows

Exempelkod

Arduino

#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial SoftSerial(2, 3);
unsigned char buffer[64];          // buffer array for data receive over serial port
int count=0;                // counter for buffer array
void setup()
{
  SoftSerial.begin(9600);         // the SoftSerial baud rate
  Serial.begin(9600);           // the Serial port of Arduino baud rate.
}

void loop()
{
  if (SoftSerial.available())           // if date is coming from software serial port ==> data is coming from SoftSerial shield
  {
    while(SoftSerial.available())        // reading data into char array
    {
      buffer[count++]=SoftSerial.read();   // writing data into array
      if(count == 64)break;
    }
    Serial.write(buffer,count);         // if no data transmission ends, write buffer to hardware serial port
    clearBufferArray();             // call clearBufferArray function to clear the stored data from the array
    count = 0;                 // set counter of while loop to zero 
  }
  if (Serial.available())         // if data is available on hardware serial port ==> data is coming from PC or notebook
  SoftSerial.write(Serial.read());    // write it to the SoftSerial shield
}


void clearBufferArray()           // function to clear buffer array
{
  for (int i=0; i<count;i++)
  {
    buffer[i]=NULL;
  }           // clear all index of array with command NULL
}

Raspberry Pi

import serial, time
import smbus
import math
import RPi.GPIO as GPIO
import struct
import sys
#import ir_receiver_check

enable_debug=1
enable_save_to_file=0

#if ir_receiver_check.check_ir():
#  print("Disable IR receiver before continuing")
#  exit()

ser = serial.Serial('/dev/ttyAMA0', 9600, timeout = 0) #Open the serial port at 9600 baud
ser.flush()

def cleanstr(in_str):
  out_str = "".join([c for c in in_str if c in "0123456789.-" ])
  if len(out_str)==0:
    out_str = "-1"
  return out_str

def safefloat(in_str):
  try:
    out_str = float(in_str)
  except ValueError:
    out_str = -1.0
  return out_str

class GPS:
  #The GPS module used is a Grove GPS module http://www.seeedstudio.com/depot/Grove-GPS-p-959.html
  inp=[]
  # Refer to SIM28 NMEA spec file http://www.seeedstudio.com/wiki/images/a/a0/SIM28_DATA_File.zip
  GGA=[]


  #Read data from the GPS
  def read(self): 
    while True:
      GPS.inp=ser.readline()
      if GPS.inp[:6] =='$GPGGA': # GGA data , packet 1, has all the data we need
        break
      time.sleep(0.1)   #without the cmd program will crash
    try:
      ind=GPS.inp.index('$GPGGA',5,len(GPS.inp)) #Sometimes multiple GPS data packets come into the stream. Take the data only after the last '$GPGGA' is seen
      GPS.inp=GPS.inp[ind:]
    except ValueError:
      print ("")
    GPS.GGA=GPS.inp.split(",") #Split the stream into individual parts
    return [GPS.GGA]

  #Split the data into individual elements
  def vals(self):
    if enable_debug:
      print(GPS.GGA)

    time=GPS.GGA[1]

    if GPS.GGA[2]=='': # latitude. Technically a float
      lat =-1.0
    else:
      lat=safefloat(cleanstr(GPS.GGA[2]))

    if GPS.GGA[3]=='': # this should be either N or S
      lat_ns=""
    else:
      lat_ns=str(GPS.GGA[3])

    if GPS.GGA[4]=='': # longitude. Technically a float
      long=-1.0
    else:
      long=safefloat(cleanstr(GPS.GGA[4]))

    if GPS.GGA[5]=='': # this should be either W or E
      long_ew=""
    else:
      long_ew=str(GPS.GGA[5])

    fix=int(cleanstr(GPS.GGA[6]))
    sats=int(cleanstr(GPS.GGA[7]))

    if GPS.GGA[9]=='':
      alt=-1.0
    else:
      # change to str instead of float
      # 27"1 seems to be a valid value
      alt=str(GPS.GGA[9])
    return [time,fix,sats,alt,lat,lat_ns,long,long_ew]

  # Convert to decimal degrees
  def decimal_degrees(self, raw_degrees):
    try:
      degrees = float(raw_degrees) // 100
      d = float(raw_degrees) % 100 / 60
      return degrees + d
    except: 
      return raw_degrees


if __name__ == "__main__":
  g=GPS()
  if enable_save_to_file:
    f=open("gps_data.csv",'w') #Open file to log the data
    f.write("name,latitude,longitude\n")  #Write the header to the top of the file
  ind=0
  while True:
    time.sleep(0.01)
    try:
      x=g.read() #Read from GPS
      [t,fix,sats,alt,lat,lat_ns,longitude,long_ew]=g.vals() #Get the individial values

      # Convert to decimal degrees
      if lat !=-1.0:
        lat = g.decimal_degrees(safefloat(lat))
        if lat_ns == "S":
          lat = -lat

      if longitude !=-1.0:
        longitude = g.decimal_degrees(safefloat(longitude))
        if long_ew == "W":
          longitude = -longitude

      # print ("Time:",t,"Fix status:",fix,"Sats in view:",sats,"Altitude",alt,"Lat:",lat,lat_ns,"Long:",long,long_ew)
      try:
        print("Time\t\t: %s\nFix status\t: %d\nSats in view\t: %d\nAltitude\t: %s\nLat\t\t: %f\nLong\t\t: %f") %(t,fix,sats,alt,lat,longitude)
      except:
        print("Time\t\t: %s\nFix status\t: %s\nSats in view\t: %s\nAltitude\t: %s\nLat\t\t: %s\nLong\t\t: %s") %(t,str(fix),str(sats),str(alt),str(lat),str(longitude))

      s=str(t)+","+str(safefloat(lat)/100)+","+str(safefloat(longitude)/100)+"\n" 

      if enable_save_to_file:
        f.write(s) #Save to file
      time.sleep(2)
    except IndexError:
      print ("Unable to read")
    except KeyboardInterrupt:
      if enable_save_to_file:
        f.close()
      print ("Exiting")
      sys.exit(0)

Mer information

http://wiki.seeedstudio.com/Grove-GPS/