Grove - IMU 9 DoF

Från Karlskrona Makerspace Wiki
Hoppa till: navigering, sök
Grove - IMU 9 DoF

IMU 9 DoF är en högpresterande 9-axels rörelsespårningsmodul. Det är en integrerad 9-axlig rörelsespårningsenhet som är utformad för att tillgodose kraven på låg effekt, låg kostnad och hög prestanda i hemelektronikutrustning, inklusive smartphones, tabletter och bärbara sensorer.

Kompatibilitet

 • Arduino

Port

 • I2C

Exempelkod

Arduino

void setup() {
 // join I2C bus (I2Cdev library doesn't do this automatically)
 Wire.begin();

 // initialize serial communication
 // (38400 chosen because it works as well at 8MHz as it does at 16MHz, but
 // it's really up to you depending on your project)
 Serial.begin(38400);

 // initialize device
 Serial.println("Initializing I2C devices...");
 accelgyro.initialize();

 // verify connection
  Serial.println("Testing device connections...");
  Serial.println(accelgyro.testConnection() ? "MPU9250 connection successful" : "MPU9250 connection failed");
  delay(1000);
  Serial.println("   ");

 //Mxyz_init_calibrated ();
}

void loop()
{  
  getAccel_Data();
  getGyro_Data();
  getCompassDate_calibrated(); // compass data has been calibrated here
  getHeading();        //before we use this function we should run 'getCompassDate_calibrated()' frist, so that we can get calibrated data ,then we can get correct angle .          
  getTiltHeading();      

  Serial.println("calibration parameter: ");
  Serial.print(mx_centre);
  Serial.print("     ");
  Serial.print(my_centre);
  Serial.print("     ");
  Serial.println(mz_centre);
  Serial.println("   ");


  Serial.println("Acceleration(g) of X,Y,Z:");
  Serial.print(Axyz[0]);
  Serial.print(",");
  Serial.print(Axyz[1]);
  Serial.print(",");
  Serial.println(Axyz[2]);
  Serial.println("Gyro(degress/s) of X,Y,Z:");
  Serial.print(Gxyz[0]);
  Serial.print(",");
  Serial.print(Gxyz[1]);
  Serial.print(",");
  Serial.println(Gxyz[2]);
  Serial.println("Compass Value of X,Y,Z:");
  Serial.print(Mxyz[0]);
  Serial.print(",");
  Serial.print(Mxyz[1]);
  Serial.print(",");
  Serial.println(Mxyz[2]);
  Serial.println("The clockwise angle between the magnetic north and X-Axis:");
  Serial.print(heading);
  Serial.println(" ");
  Serial.println("The clockwise angle between the magnetic north and the projection of the positive X-Axis in the horizontal plane:");
  Serial.println(tiltheading);
  Serial.println("  ");
  Serial.println("  ");
  Serial.println("  ");
  delay(300);
}

Mer information

http://wiki.seeedstudio.com/Grove-IMU_9DOF_v2.0/