Grove - IR Distance Interrupter

Från Karlskrona Makerspace Wiki
Hoppa till: navigering, sök
Grove - IR Distance Interrupter

IR Distance Interrupter används för att detektera objekt som blockerar ljusets väg. Modulen består av en IR-LED och en fotosensor (fototransistor). Det ljus som emitteras av IR-LED:en reflekteras av ett föremål placerat framför sensorn och denna reflektion detekteras av fotosensorn. Vit (eller ljusare) färgad yta reflekterar mer än svart (eller mörkare) yta. När det reflekterade ljuset detekteras, producerar det Digital HIGH (eller binär 1) output. Den inbyggda LED-indikatorn lyser också. Om ingen reflektion detekteras eller om objektet är för långt från sensorn, fortsätter utmatningen vid Digital LOW (Binär 0). Den inbyggda LED-indikatorn släcks också. Detekterbara området för denna sensor är 7,5-40 cm. Det finns en potentiometer som kan justera förstärkarens förstärkning, det vill säga känslighet för detektering.

Kompatibilitet

 • Arduino
 • Raspberry Pi

Port

 • Digital

Exempelkod

Arduino

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(6,INPUT);
}
void loop() {
  while(1) {
    delay(500);
    if(digitalRead(6)==LOW) {
      Serial.println("Somebody is here.");
    }
    else {
      Serial.println("Nobody.");
    }
  }
}

Raspberry Pi

import time
import grovepi
 
# Connect the Grove Infrared Distance Interrupt Sensor to digital port D4
# SIG,NC,VCC,GND
sensor = 4
 
grovepi.pinMode(sensor,"INPUT")
 
while True:
  try:
    # Sensor returns LOW and onboard LED lights up when the
    # received infrared light intensity exceeds the calibrated level
    if grovepi.digitalRead(sensor) == 0:
      print "found something"
    else:
      print "nothing"
 
    time.sleep(.5)
 
  except IOError:
    print "Error"

Mer information

http://wiki.seeedstudio.com/Grove-IR_Distance_Interrupter_v1.2/