Grove - MOSFET

Från Karlskrona Makerspace Wiki
Hoppa till: navigering, sök
Grove - MOSFET

MOSFET gör att du kan styra högre spänningsprojekt, säg 15V DC, med låg spänning, säg 5V, på mikrokontroller. MOSFET är också en typ av strömbrytare, men dess omkopplingsfrekvens kan nå upp till 5MHz, mycket snabbare än normalt mekaniskt relä. Det finns två skruvplintar på brädet. En för yttre strömkälla och den andra för enheten du vill styra. Grove - MOSFET kommer att överföra kraften från ena änden till en annan när den är stängd. Men om den yttre strömkällan är frånvarande kan din enhet fortfarande dra ström från mikrokontroller via Grove-gränssnittet.

Kompatibilitet

 • Arduino
 • Raspberry Pi

Port

 • Digital

Exempelkod

Arduino

int motorPin = 6;

void setup()
{
  Serial.begin(38400);
  pinMode(motorPin, OUTPUT);
  Serial.println("Grove - MOSFET Test Demo!");
}

void loop()
{
  motorOnThenOffWithSpeed();
  motorAcceleration();
}

void motorOnThenOffWithSpeed()
{
  int onSpeed = 200;             // a number between 0 (stopped) and 255 (full speed)
  int onTime  = 2500;
  int offSpeed = 50;             // a number between 0 (stopped) and 255 (full speed)
  int offTime = 1000;
  analogWrite(motorPin, onSpeed);
  delay(onTime);
  analogWrite(motorPin, offSpeed);
  delay(offTime);
}

void motorAcceleration()
{
  int delayTime = 50;
  for(int i=0; i<256; i++)
  {
    analogWrite(motorPin, i);
    delay(delayTime);
  }

  for(int i=255; i>=0; i--)
  {
    analogWrite(motorPin, i);
    delay(delayTime);
  }
}

Raspberry Pi

import time
import grovepi

# Connect the Grove MOSFET to digital port D6
# SIG,NC,VCC,GND
mosfet = 6

grovepi.pinMode(mosfet,"OUTPUT")
time.sleep(1)

while True:
  try:
    # Full speed
    grovepi.analogWrite(mosfet,255)
    print "full speed"
    time.sleep(2)

    # Half speed
    grovepi.analogWrite(mosfet,128)
    print "half speed"
    time.sleep(2)

    # Off
    grovepi.analogWrite(mosfet,0)
    print "off"
    time.sleep(2)

  except KeyboardInterrupt:
    grovepi.analogWrite(mosfet,0)
    break
  except IOError:
    print "Error"

Mer information

http://wiki.seeedstudio.com/Grove-MOSFET/