Grove - PIR Motion Sensor

Från Karlskrona Makerspace Wiki
Hoppa till: navigering, sök
Grove - PIR Motion Sensor

Denna sensor gör att du kan känna rörelse, vanligtvis mänsklig rörelse inom sitt område. När någon rör sig i sitt detekteringsområde, kommer sensorn att mata HIGH på sin SIG-stift.

Kompatibilitet

 • Arduino
 • Raspberry Pi

Port

 • Digital

Exempelkod

Arduino

#define PIR_MOTION_SENSOR 2//Use pin 2 to receive the signal from the module
void setup()
{
  pinMode(PIR_MOTION_SENSOR, INPUT);
  Serial.begin(9600); 

}
void loop()
{
  if(digitalRead(PIR_MOTION_SENSOR)) {//if it detects the moving people?
    Serial.println("Hi,people is coming");
  } else {
    Serial.println("Watching");
  }
  delay(200);
}

Raspberry Pi

import time
import grovepi

# Connect the Grove PIR Motion Sensor to digital port D8
# SIG,NC,VCC,GND
pir_sensor = 8

grovepi.pinMode(pir_sensor,"INPUT")

while True:
  try:
    # Sense motion, usually human, within the target range
    if grovepi.digitalRead(pir_sensor):
      print 'Motion Detected'
    else:
      print '-'

    # if your hold time is less than this, you might not see as many detections
    time.sleep(.2)

  except IOError:
    print "Error"

Mer information

http://wiki.seeedstudio.com/Grove-PIR_Motion_Sensor/