Grove - Relay

Från Karlskrona Makerspace Wiki
Hoppa till: navigering, sök
Grove - Relay

Grove-Relay-modulen är en digital normalt öppen brytare. Genom det kan du styra kretsen med högspänning med låg spänning, säg 5V på regulatorn. Det finns en indikatorlampa på brädan som lyser när de styrda polerna stängs.

Kompatibilitet

 • Arduino
 • Raspberry Pi

Port

 • Digital

Exempelkod

Arduino

const int buttonPin = 3;   // the button is attached to digital pin 3
const int relayPin = 9;   // the relay is attached to digital pin 9
int buttonState = 0;

void setup()
{
  pinMode(relayPin, OUTPUT);
  pinMode(buttonPin, INPUT);
}

void loop()
{
  // read the state of the button:
  buttonState = digitalRead(buttonPin);
  
  if (buttonState == 1)  
  {
    digitalWrite(relayPin, HIGH);
  }
  else  
  {
    digitalWrite(relayPin, LOW);
  }
  delay(10);
}

Raspberry Pi

import time
import grovepi
# Connect the Grove Switch to digital port D3
# SIG,NC,VCC,GND

switch = 3
# Connect the Grove Relay to digital port D4
# SIG,NC,VCC,GND

relay = 4
grovepi.pinMode(switch,"INPUT")
grovepi.pinMode(relay,"OUTPUT")
while True:
  try:
    if grovepi.digitalRead(switch):
      grovepi.digitalWrite(relay,1)
    else:
      grovepi.digitalWrite(relay,0)
      time.sleep(.05)
  except KeyboardInterrupt:
    grovepi.digitalWrite(relay,0)
    break
  except IOError:
    print "Error"

Mer information

http://wiki.seeedstudio.com/Grove-Relay/