Grove - Servo

Från Karlskrona Makerspace Wiki
Hoppa till: navigering, sök
Grove - Servo

Servo är likströmsmotor med växel- och återkopplingssystem. Den används i robotmekanismens drivmekanism.

Kompatibilitet

Arduino

Port

Digital

Bibliotek

Arduino Servo Library: http://arduino.cc/en/Reference/Servo

Exempelkod

Arduino

#include <Servo.h>

Servo myservo; // create servo object to control a servo
// twelve servo objects can be created on most boards

int pos = 0;  // variable to store the servo position

void setup() {
 myservo.attach(5); // attaches the servo on pin 5 to the servo object
}

void loop() {
 for (pos = 0; pos <= 180; pos += 1) { // goes from 0 degrees to 180 degrees
  // in steps of 1 degree
  myservo.write(pos);       // tell servo to go to position in variable 'pos'
  delay(15);            // waits 15ms for the servo to reach the position
 }
 for (pos = 180; pos >= 0; pos -= 1) { // goes from 180 degrees to 0 degrees
  myservo.write(pos);       // tell servo to go to position in variable 'pos'
  delay(15);            // waits 15ms for the servo to reach the position
 }
}

Mer information

http://wiki.seeedstudio.com/Grove-Servo/