Grove - Temperature Sensor V1.2

Från Karlskrona Makerspace Wiki
Hoppa till: navigering, sök
Grove - Temperature Sensor V1.2

Temperaturgivare använder en termistor för att detektera omgivande temperatur. Motståndet hos en termistor ökar när omgivningstemperaturen minskar. Det är denna egenskap som vi använder för att beräkna omgivningstemperaturen. Detekterbara området för denna sensor är -40 - 125ºC, och noggrannheten är ± 1,5ºC

Kompatibilitet

 • Arduino
 • Raspberry Pi

Port

Analog

Exepelkod

Arduino

const int pinTemp = A0;   // pin of temperature sensor

float temperature;
int B=3975;         // B value of the thermistor
float resistance;

void setup()
{
  Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
  int val = analogRead(pinTemp);                // get analog value
  resistance=(float)(1023-val)*10000/val;           // get resistance
  temperature=1/(log(resistance/10000)/B+1/298.15)-273.15;   // calc temperature
  Serial.println(temperature);
  delay(1000);     // delay 1s
}

Raspberry Pi

import time
import grovepi

# Connect the Grove Temperature Sensor to analog port A0
sensor = 0

while True:
  try:
    temp = grovepi.temp(sensor,'1.2')
    print("temp =", temp)
    time.sleep(.5)

  except KeyboardInterrupt:
    break
  except IOError:
    print ("Error")

Mer information

http://wiki.seeedstudio.com/Grove-Temperature_Sensor_V1.2/