Grove - Tilt Switch

Från Karlskrona Makerspace Wiki
Hoppa till: navigering, sök
Grove - Tilt Switch

Tilt Switch motsvarar en knapp och används som digital ingång. Inuti vippbrytaren är ett par bollar som gör kontakt med stiften när modulen är upprätt. Luta modulen och bollarna rör inte vid, vilket gör att det inte går att ansluta.

Kompatibilitet

 • Arduino
 • Raspberry Pi

Port

 • Digital

Exempelkod

Arduino

void setup(){
 pinMode(7, INPUT);
 pinMode(3, OUTPUT);
}
void loop(){
 if (digitalRead(7) == HIGH){
  digitalWrite(3, HIGH);
  delay(100);
  digitalWrite(3, LOW);
 }
}

Raspberry Pi

  import time
  import grovepi

  # Connect the Grove Tilt Switch to digital port D3
  # SIG,NC,VCC,GND
  tilt_switch = 3

  grovepi.pinMode(tilt_switch,"INPUT")

  while True:
    try:
      print grovepi.digitalRead(tilt_switch)
      time.sleep(.5)

    except IOError:
      print "Error"

Mer information

http://wiki.seeedstudio.com/Grove-Tilt_Switch/