Grove - UART Wifi V2

Från Karlskrona Makerspace Wiki
Hoppa till: navigering, sök
Grove - UART Wifi V2

UART WiFi är en seriell transceivermodul med allestädes närvarande ESP8266 IoT SoC. Med den integrerade TCP / IP-protokollstacken låter den här modulen din mikrokontroller interagera med WiFi-nätverk med endast några rader kod. Varje ESP8266-modul kommer förprogrammerad med en AT-kommandotillbehör, vilket innebär att du kan skicka enkla textkommandon för att styra enheten. SoC har integrerade WEP, WPA / WPA2, TKIP, AES och WAPI-motorer, kan fungera som en åtkomstpunkt med DHCP, kan ansluta befintliga WiFi-nätverk och har konfigurerbara MAC- och IP-adresser.

Kompatibilitet

Port

Exempelkod

Arduino

#include <Wire.h>
#include <SeeedOLED.h>

char ap_buf[30][16];
int ap_cnt = 0;

void setup()
{
  Serial1.begin(115200);

  delay(3000);
  Wire.begin();
  SeeedOled.init();          // initialze SEEED OLED display

  SeeedOled.clearDisplay();      // clear the screen and set start position to top left corner
  SeeedOled.setNormalDisplay();    // Set display to normal mode (i.e non-inverse mode)
  SeeedOled.setPageMode();      // Set addressing mode to Page Mode

}


void loop()
{
  ap_cnt = 0;
  SeeedOled.clearDisplay();
  SeeedOled.setTextXY(3,0);  
  SeeedOled.putString("Wifi Scan..."); 

  cmd_send("AT+CWLAP");
  wait_result();

  display_ap();
  delay(5000);
}

// send command
void cmd_send(char *cmd)
{
  if(NULL == cmd)return;
  Serial1.println(cmd);
}


// wait result of ap scan
// +CWLAP:(3,"360WiFi-UZ",-81,"08:57:00:01:61:ec",1)
void wait_result()
{
  while(1)
  {
LOOP1:
    char c1=0;
    if(Serial1.available()>=2)
    {
      c1 = Serial1.read();
      if(c1 == 'O' && 'K' == Serial1.read())return;    // OK means over
    }

    if('('==c1)
    {
      while(Serial1.available()<3);
      Serial1.read();
      Serial1.read();
      Serial1.read();

      int d = 0;
      while(1)
      {
        if(Serial1.available() && '"' == Serial1.read());   // find "
        {
          while(1)
          {
            if(Serial1.available())
            {
              char c = Serial1.read();
              ap_buf[ap_cnt][d++] = c;
              if(c == '"' || d==16)
              {
                ap_buf[ap_cnt][d-1] = '\0';
                ap_cnt++;
                goto LOOP1;
              }
            }
          }
        }
      }
    }
  }
}

// display
void display_ap()
{
  char strtmp[16];
  sprintf(strtmp, "get %d ap", ap_cnt);

  SeeedOled.clearDisplay();      // clear
  SeeedOled.setTextXY(3,3);      // Set the cursor to Xth Page, Yth Column
  SeeedOled.putString(strtmp);    // Print the String

  delay(2000);

  int cnt = ap_cnt;
  int offset = 0;
  while(1)
  {
    SeeedOled.clearDisplay(); 
    if(cnt>=8)
    {
      for(int i=0; i<8; i++)
      {
        SeeedOled.setTextXY(i,0);      // Set the cursor to Xth Page, Yth Column
        SeeedOled.putString(ap_buf[8*offset+i]);    // Print the String
      }
      cnt-=8;
      offset++;
    }
    else 
    {
      for(int i=0; i<cnt; i++)
      {
        SeeedOled.setTextXY(i,0);      // Set the cursor to Xth Page, Yth Column
        SeeedOled.putString(ap_buf[8*offset+i]);    // Print the String
      }

      return;
    }

    delay(2000);
  }
}

Mer information

http://wiki.seeedstudio.com/Grove-UART_Wifi/