Grove - Water Sensor

Från Karlskrona Makerspace Wiki
Hoppa till: navigering, sök
Grove - Water Sensor

Vattensensormodulen anger om sensorn är torr, fuktig eller helt nedsänkt i vatten genom mätning av konduktivitet. Motståndet drar sensorns spårvärde högt tills en droppe vatten kortar sensorns spår till det jordade spåret. Tro det eller inte, den här kretsen kommer att fungera med din Arduino digitala I / O-stift eller du kan använda den med analoga stiften för att detektera mängden vatteninducerad kontakt mellan de jordade och sensorns spåren.

Kompatibilitet

 • Arduino
 • Raspberry Pi

Port

 • Digital (high/low)
 • Analog (fuktvärde 0 - 1023)

Exempelkod

Arduino

Med digital port (output HIGH/LOW):

#define WATER_SENSOR 2

void setup()
{
 Serial.begin (9600);
 pinMode(WATER_SENSOR, INPUT);
}
void loop()
{
 Serial.println(digitalRead(WATER_SENSOR));
 delay(500);
}

Med Analog port (output fuktvärde):

// Sensor på port A1
void setup() {
 Serial.begin(9600);
}

void loop() {
 Serial.println(analogRead(A1));
 delay(500);
}

Raspberry Pi

import time
import grovepi

# Connect the Grove Water Sensor to digital port D2
# SIG,NC,VCC,GND
water_sensor = 2

grovepi.pinMode(water_sensor,"INPUT")

while True:
  try:
    print grovepi.digitalRead(water_sensor)
    time.sleep(.5)

  except IOError:
    print "Error"

Mer information

http://wiki.seeedstudio.com/Grove-Water_Sensor/